Komplett test

Komplett test som testar de 600 vanligaste livs- och icke-livsmedel. 80 av de vanligaste näringsämnena samt 24 av de mest förekommande metallerna.